Tyto podmínky upravují vztah mezi provozovatelem NomadCamp.cz a účastníkem Nomad Campu.

Provozovatelem / pořadatelem NomadCamp.cz: IČ: 03052869, Linda Nezhybová, náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 102 00 Praha

 

Platební podmínky:

 

Vaše místo na NomadCampu je 100 % zarezervováno, až po obdržení platby na účet provozovatele.

 

Storno podmínky:

60 – 31 dní před akcí – vrátíme vám platbu v plné výši

30 – 14 dní před akcí – 30 % z ceny si necháme jako storno poplatek

14 – 0 dní před akcí – 50 % si necháme jako storno poplatek

 

V případě nenaplnění minimální kapacity Campu má účastník možnost se odhlásit a dostat platbu za NomadCamp.cz zpět i když už by měly platit storno podmínky. 

 

Odpovídající částku vám v případě zrušení přihlášky či neuskutečnění Campu vrátíme na účet na požádání do 14 dnů.

 

Ochrana osobních údajů

 

Osobním údajem je jakákoli informace, na základě které je možné identifikovat lektora nebo účastníka.

 

Osobními údaji jsou jméno a příjmení, e-mail, adresa, případně také telefonní číslo a profilová fotografie.

 

Zpracovat osobní údaje účastníka a lektora může provozovatel jen se souhlasem. Ten je udělován automaticky při přihlášení na Nomad Camp.

 

Pokud si účastník nebo lektor nepřejí, aby jejich údaje byly nadále uchovávány, stačí, když napíší na info@nomadcamp.cz požadavek.

 

Provozovatel se zavazuje neposkytnout osobní údaje třetí osobě.

 

Změna podmínek

 

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu Podmínek užívání. O zásadních změnách bude provozovatel informovat s předstihem na kontaktní e-mail.